Kontakt

 

e-mail:

 asqa.polska@asqa.eu

serwis@asqa.eu

zamowienia@asqa.eu

 

Tel.: +48 502701009;   +48 502701006

Fax: +48 33 8513912

 

ASQA Polska Sp. z o.o.

ul. Boremlowska 51 B, 04-338 Warszawa

 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000 351 238;   REGON: 241 524 216   NIP: 548 261 3501